Jeg ønsker å få tilsendt opptak av kurset
Feriepenger i Visma Lønn


Kurset er gratis for kunder med Vitari brukerstøtteavtale på Visma Lønn 
Kurset koster kr. 750,- for kunder uten Vitari brukerstøtteavtale på Visma Lønn

Din kontaktinformasjon
Firma
Fornavn
Etternavn
E-postadresse
Mobil